Velkommen 
til sangundervisning og stemmeterapi. 

Heidi fra X-factor er nok den mest kendte der illustrerer hvad jeg står for i min undervisning. 
Vigtigheden af det personlige udtryk.
Jeg underviser kendte - ukendte - amatører - professionelle
For at undervise eleverne ens må de undervises forskelligt,
siger psykoterapeut, sanger, massør og sanglærer, Hanne Lynge.

Nøgleord:
Sangundervisning / stemmeterapi
Alvor - sjov - levende
teknik - vejrtrækning - støtte
udtryk - performance - modet
Korte kurser - lange kurser- weekend kurser
Individuelt eller hold
Supervision/uddannelse af sanglærer


SANGUNDERVISNING / STEMMETERAPI 

Undervisningen sker ud fra et helhedssyn, hvor det er hele mennesket der er i centrum, idet netop sang kæder krop og sjæl sammen. Dels giver power, frigjorthed og energi en god stemme... og omvendt en god omgang sang giver power, energi og man føler sig frigjort.

Sangundervisningen er rytmisk og beskæftiger sig med pop, rock, soul, musical etc. 

Jeg arbejder med alle slags stemmeproblemer og samarbejder med halslæger og jeg arbejder med massage og løsgørende øvelser. 

Udover at undervise i sang er jeg uddannet Organisk psykoterapeut og arbejder med terapi indenfor alle slags problemer, dog ikke diagnosticerede psykiske lidelser. Skulle der derfor opstå et behov for at tage fat i psykiske blokeringer i forhold til det at synge, tager vi fat der, hvis du har lyst til det.

Undervisningen for solister henvender sig til sangere med en del erfaring. Gennem Cathrine Sadolins skemalagte teknikker: Neutral, Curbing, Overdrive, Belt samt gennem kropslig bevidsthed og træning arbejder sangeren på at skabe sikkerhed og overskud i stemmen. 
Der arbejdes endvidere med fremtoning, styling etc. 
Målet med undervisningen er, at eleven finder sin profil som sanger, både hvad angår lyd, udstråling og genre.

Undervisningen for øvede henvender sig til de sangglade, som har kontakt til stemmen, men måske kun ringe erfaring. Der arbejdes på at finde friheden i sangen via støtte, kontrol af stemmen og ved at finde modet til at synge igennem.
Eleven arbejder en del med fysisk kropsbevidsthed. 
Målet med undervisningen er, at eleven får kendskab til og kontrol over de grundlæggende sangteknikker. 

Begyndere undervises nænsomt og med hensyntagen til at det er sårbart at starte med at synge. Der trænes i gehør, i at ramme tonerne rent og i rytmik - alt efter behov. 
Der tages altid udgangspunkt i den enkelte elevs problemer.


VED BEHOV KAN DER F.EKS. ARBEJDES MED: 

- massage og løsgørende øvelser af muskulatur omkring struben, tungeben og vejrtrækningsmusklerne. 

- samtale og/eller kropsterapi for at nå dybere ind til kernen af problemet 

- afspændings-stemmeøvelser som frembringer din grundlæggende lyd, hvor den kommer af sig selv – nærmest fra det ubevidste … fra din kerne… 

- tonearbejde - at synge rent eller tale med dynamik og tydelig diktion 

- detaljeret gennemgang af grundlæggende vejtrækningsteknik og videregående sangteknik ud fra Cathrine Sadolins inddeling af stemmens funktioner. 

- det personlige udtryk – fortællingen – budskabet 

- optagelse af demo for at arbejde med den hårdeste dommer af alle - dig selv. Ved at gennemgå sangen/ stemmen seriøst kan den indre dommer godt ændre holdning. Du kan efter timen få demoen med hjem på CD så du kan lytte til den (og spille den for andre) 

Et par gange om året har vi en skoleaften, hvor de elever der har lyst kan optræde for hinanden og deres familier/venner, og få afprøvet at synge til en “koncert”

Det vil være forskelligt hvad der arbejdes med fra gang til gang, og du er med til at bestemme det. 

Tidsbestilling på tlf. 40 45 81 12  
Sanglærer, psykoterapeut, massør... Hanne Lyngehannelynge.html
Tilbage til forsidensommerfugl.html
             Her står du
Hold / Solosolo.html
Om Hanne Lyngehannelynge.html
Kontaktkontakt.html